Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för
FASAB Mark AB, FASAB Fastighetsskötsel AB och FASAB Städteknik AB

FASAB Mark AB, FASAB Fastighetsskötsel AB och FASAB Städteknik AB (nedan benämnt som Koncernen) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Koncernen samlar in och använder personuppgifter.

När du kontaktar oss, t ex för att köpa en tjänst, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Koncernen använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy avser de personuppgifter som vi kan komma att samla in genom kontakt via telefon, mejl, post eller via vår hemsida.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv eller ditt företag på ett antal olika sätt. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information som vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt om med oss kan vi komma att samla in information om dig (observera att vi inte alltid samlar in all nedannämnda information).

  • Person- och kontaktuppgifter - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Finansiell information - eventuella krediter, skulder eller betalningshistorik.
  • Historisk information - tidigare köp av tjänster, betalnings- och kredithistorik.

Information som du delger oss samt information som vi samlar in om dig är i många fall nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Koncernen behandlar data inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket informationen samlas in eller för att utföra våra åtagande och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Koncernen har om dig samt verifiera den information vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter samt övrig information om dig för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas lagenliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av informationen. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data, som vi är skyldiga att spara, från att användas till andra syften än att uppfylla sådana lagenliga skyldigheter.

 


Kontakta oss på info@fasab.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Har du några frågor är det
bara att kontakta oss