Mark

FASAB Mark AB

FASAB Mark AB har 90 anställda med egna maskiner som utför alla typer av mark och anläggningsarbeten. För oss är inget jobb för stort eller för litet.

För oss är det viktigt att ha en bra relation med vår beställare och att vi har ett nära samarbete. Vi ser beställaren som en samarbetspartner med vilken vi tillsammans skall genomföra våra projekt. Samarbetet skall bygga på förtroende för varandra samt ömsesidig respekt. 

Det är även viktigt att vår personal är trygga på sin arbetsplats samt att de känner delaktighet i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid en god arbetsmiljö och samtliga anställda har hög arbetsmoral. De vill alltid göra ett bra jobb och yrkesstolthet är viktigt för dem.

Vi är lyhörda för våra beställares önskemål och tankar. Alla beställare och samarbetspartners skall känna att de kan ha en djupgående och nära dialog med oss.

Visselblåsning inom FASAB Mark AB

Fasabs ambition är att upprätthålla en hög affärsetik och ett öppet affärsklimat i alla våra kontaktytor. Vi vill göra rätt, följa lagar, våra värderingar och vår uppförandekod. Om du misstänker missförhållanden eller överträdelser rörande Fasab kan du rapportera det i vårt visselblåsarsystem. Du som visselblåsare erbjuds möjligheten att rapportera anonymt, och för att garantera detta tillhandahålls systemet av tredje part, Hellström Advokatbyrå, vilka även genomför en värdering av inkomna ärenden.Fasab har en egen s.k. visselblåsarenhet som därefter tar emot, hanterar och utreder inrapporterade uppgifter, med stöd från Hellström Advokatbyrå om så krävs. Alla rapporter behandlas konfidentiellt och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad.

Mer information om vårt visselblåsarsystem, inklusive visselblåsarpolicy, hur rapportering om missförhållanden går till samt dina rättigheter som visselblåsare kan du finna här eledawhistleblowing.hwrs.se

Kontaktpersoner

Jonas Lundström

Anbudsansvarig

0738-51 51 49

Therese Axelsson

Ekonomi- och personalansvarig

0709-28 72 62

Ola Nilsson

Arbetschef

0705-15 24 79

Ulf Martinsson

Platschef

0705-20 08 70

Tobias Stensson

Platschef

0705-60 68 27

Anders Svensson

Platschef

0709-92 14 08

Daniel Cederholm

Platschef

0733-76 24 34

Henrik Wihlborg

Inköp/Kalkyl

0733-90 95 30

Robin Svensson

Platschef

0709-50 15 57

Rebecca Somstedt

Administration

0702-37 82 60

Marie Lindell

KMA ansvarig

070-836 62 41

Joel Hallenstål

Projektör

0703-43 23 40

Björn Gyllix

Kvalitet och miljö

0708-34 96 02

Robin Lennartsson

Mättekniker

0734-40 03 67

Per Muhr

Mätansvarig

072-395 42 78

Ola Thorsson

Platschef

070-280 93 08

Dennis Karlsson

Arbetschef

0703-95 03 92

Axel Lundström

Platschef

0703-95 02 76

Fredric Roth

Platschef

0703-95 10 16

Jerry Andersson

Platschef

0729-21 29 50

Victor Jepsson

Projektör

0721-67 35 62

Markus Karlsson

Mättekniker

0703-95 11 71

Har du några frågor är det
bara att kontakta oss